ANBI-gegevens Youth for Christ Goes

Naam
Youth for Christ Goes Bonafide

Contactgegevens
R. Schumanlaan 29
4463 BC Goes
06 81 15 95 12
06 53 44 19 20
Bonafide-YfC@outlook.com

KvK
75007770

RSIN
RSIN 860106275

Rekeningnummer
NL31 RABO 0345 6552 14

Doelstelling
Stichting Youth for Christ Goes Bonafide stelt zich, vanuit haar christelijke grondslag en identiteit, tot doel activiteiten en werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de jongeren in Goes en omgeving, ongeacht hun geloof, afkomst, geslacht, opleiding, of anderszins. De stichting werkt waar mogelijk samen met andere organisaties, (overheids)instanties, kerken en andere betrokken partijen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van activiteiten en door het bouwen aan relaties, zowel tussen jongeren onderling als tussen jongeren en vrijwilligers van de stichting. Activiteiten, programma’s en relaties zijn een middel om gedrag van jongeren positief te beïnvloeden. Zo mogelijk participeert de stichting in landelijke activiteiten.

Vergezicht
Dat deze doelgroep gehoord en gezien gaat worden, en geholpen wordt aan zingeving en talentontwikkeling. Dat deze jongeren uit hun schulp komen en andere jongeren gaan stimuleren.

Doelgroep
jongeren/jongvolwassenen tussen17/23 die buiten de boot (dreigen te) vallen in de samenleving.

Beleid
Stichting Youth for Christ Goes Bonafide bevind zich nog in de opstartfase en is bezig met het realiseren van een jongerencentrum. Er is nog geen actueel beleidsplan.

Jaarverslag
In het jaarverslag geven we een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de realisatie van onze doelen. U kunt het Jaarverslag 2019 hier downloaden. In dit jaarverslag treft u ook een financieel overzicht aan.

Bestuur
Rob van Schellen (voorzitter)
Sandy Pols (secretaris)
Bas Nijsse (penningmeester)
Yvonne Pols (bestuurslid)

Beloningsbeleid
Bestuursleden van Stichting Youth for Christ Goes Bonafide ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel is het in sommige gevallen mogelijk een vergoeding te krijgen voor daadwerkelijk gemaakte onkosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie.